Setkání se zástupci E.C.C.O. v Praze

Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. pozvala členy výboru Evropského svazu konzervátorsko-restaurátorských organizací, European Confederation of Conservator-Restorers Organisations E.C.C.O. na společné setkání dne 20. 10. 2023 do Prahy. Účastníky přivítala Alicja Knast, generální ředitelka Národní galerie v Praze, která poskytla i příjemné zázemí pro jednání ve Veletržním paláci. Pozvání přijala Elis Marçal, prezidentka E.C.C.O. z portugalské asociace společně se zástupci konzervátorsko-restaurátorských organizací ze Švédska, Norska, Německa, Slovinska, Slovenska, Bulharska, Itálie a Španělska. Za českou stranu vedli jednání Dušan Perlík, místopředseda komise a ředitel sekce sbírkového fondu Národní galerie v Praze, Alena Selucká, tajemnice komise a náměstkyně pro Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně společně s Michalem Ďurovičem, členem komise a vedoucím Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze a Jindřiškou Drozenovou, zástupkyní pražské sekce komise a vedoucí oddělení konzervace sbírek Muzea hlavního města Prahy. Restaurátorskými ateliéry Národní galerie a Akademie výtvarných umění provedl delegáty Adam Pokorný, vedoucí restaurátorského oddělení Národní galerie. Předmětem setkání bylo upevnění spolupráce při sjednocování nároků a standardů profese konzervátorů-restaurátorů mezi členskými zeměmi EU včetně kritérií pro zařazování této činnosti v rámci statistického zpracování ekonomických ukazatelů. Vzájemně obohacující a inspirující diskuze přinesla řadu podnětů k možnostem vzdělávání, regulace výkonu profese včetně klasifikace ekonomických činnosti prostřednictvím CZ-NACE.