Transparentní papíry ve sbírkách Technického muzea v Brně

Transparentní papíry jsou papírové podložky, které se vyznačují nízkoprocentní opacitou. Objevují se v mnoha různých gramážích a kvalitách materiálu. Byly využívány jak k zaznamenávání dokumentací či při tvorbě architektonických plánů, výkresů a uměleckých děl, tak i jako obalový a prokladový materiál. V tomto příspěvku jsou nejprve stručně představeny základní typy transparentních papírů a poté je věnována pozornost problematice transparentních papírů využívaných jako podložka pro technické výkresy, náčrty a plány. Zpřehledněny jsou zde vlastnosti transparentních papírů, způsoby degradace a rizikové faktory, průzkum, metodika zásahu a preventivní péče.